אתיקה למתווכי מלדן-ובעתיד כנראה לכלל המתווכים
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

אתיקה למתווכי מלדן-ובעתיד כנראה לכלל המתווכים 

מאת    [ 09/02/2006 ]
מילים במאמר: 1306   [ נצפה 10041 פעמים ]
אתיקה למתווכי מלד"ן-?18/12/04

הקדמה: ההבדל בין חוק-לאתיקה ?

למעשה הם די דומים-! שניהם עוסקים בכללי התנהגות.

יש כללים שקיימים גם באתיקה וגם בחוק-(למשל איסור על גניבה)

אבל: ישנן התנהגויות שאומנם לפי החוק הן מותרות,

אבל הן בניגוד - לכללי ה"אתיקה".

החוק קובע מה מותר ומה אסור,ואילו האתיקה קובעת - מה ראוי ומה לא ראוי !

אתיקה מקצועית פירושה ראשית לכל, הדרישה להיות מקצועי.

המקצועיות מכפיפה את בעל המקצוע לכללים מסויימים.

והעיסוק באתיקה הוא עיסוק באידיאל המעשי של האירגון או המקצוע,המפרט:

"איך מין הראוי להתנהג". הדרישות שהאתיקה המקצועית מציבות הן ישימות.

כבוד המקצוע-וכנגדו-פעולה לא מקצועית הפוגעת בדימוי המקצוע בעיני הבריות.כללי ארגון המתווכים הארצי מלד"ן (אתיקה מקצועית)

זה המקום לציין שהאתיקה המקצועית מחייבת את חברי מלד"ן

ומתווכים/ות שהסכימו לקבל עליהם אותה.

כרגע היא אינה חובה - אבל בקרוב כנראה שתהיהראשי פרקים


הגדרות ופרשנות
1.1 מתווך במקרקעין

1.2 מלד"ן

1.3 הנהלת מלד"ן

1.4 חוק המתווכים

1.5 משרד תיווך

1.6 תעודת מתווך

1.7 תעודה מטעם מלד"ן

1.8 אתר מלד"ן

1.9 רשם המתווכיםהנחיות כלליות למתווכים
2.1 ייצוג הלקוח

2.2 קבלת הלקוח

2.3 דמי תיווךיחסי גומלין בין האירגון לבין חבריו
3.1 נאמנות לאירגון

3.2 ייצוג האירגון וקבלת תפקיד באירגון

3.3 חילוקי דעות בין החברים והאירגון

3.4 מניעת פרסום בלתי הוגן
3.5 פירסום החברוהשייכותו לאירגון מלד"ן

3.6 מחיובות לאתיקהיחסי גומלין בין המתווכים הרשומים באירגון מלד"ן
4.1 ניגוד אינטרסים בין חברים

4.2 חילוקי דעות בין חברי מלד"ן

4.3 חובת גילוי נאות

4.4 הבעת דעה וביקורת על עבודת מתווך אחר

4.5 הפרעה למתווך אחר בביצוע העיסקה

4.6 שיתוף פעולה בין מתווכים
4.7 העסקת סוכן שעבד במשרד אחריחס המתווך לציבור הלקוחות
5.1 התנהגות בהתאם לחוק

5.2 הגנה על הציבור בפני רמאויות

5.3 גלוי נאות

5.4 פירסום נכס

5.5 שימוש בנכס למטרות בלתי חוקיות

5.6 מחיר הנכס

5.7 הפנייה ליצוג משפטי

5.8 הסכמים וחוזים1. הגדרות1.1 מתווך במקרקעין : אדם בעל רישיון בר תוקף של משרד המשפטים.1.2 מלד"ן : אירגון מקצועי ועמותה - של מתווכי הנדל"ן בישראל.1.3 הנהלת מלד"ן : הנהלה נבחרת של המתווכים במלד"ן.1.4 חוק המתווכים : חוקק במטרה לקבוע כללים ולמסד את ענף התיווך1.5 משרד תיווך: הינו משרד שעיקר עיסוקו תיווך במקרקעין,

(אין בהוראות הללו כדי לאסור על המתווך)-

לייחד חלק מדירתו למשרד,או לפעול ממשרדו גם בעניינים=אחרים.

משרדו של המתווך יהלום את המקצוע,ויהיה נקי ומסודר.1.6 תעודת מתווך : תעודה המוענקת לו ע"י משרד המשפטים,

כהוכחה להיותו מתווך מורשה+שילם את אגרת המתווכים כחוק.1.7 תעודה מטעם מלד"ן : תעודה המוענקת ע"י מלד"ן ( אירגון המתווכים לחברי האירגון), ומתירה למתווך להציג את עצמו כחבר באירגון1.8 אתר מלד"ן : אתר אינטרנט , המשמש זרוע עיקרית לפרסום הנחיות , פסקי דין בנושא תיווך , עיסקאות שבוצעו ע"י מתווכים, פורום למתווכים. רשימת חברי מלד"ן ומידע על האירגון1.9 רשם המתווכים : גורם שהוסמך ע"י שר המשפטים לבצע

בחינות לקבלת רשיון תיווך, להעניק ולפקח על רשיונות התיווך ותוקפם2. הנחיות כלליות למתווכים2.1 ייצוג הלקוח : מתווך ייצג את לקוחו בנאמנות ובמסירות,

תוך שמירה על הגינות, מקצועיות, וכבוד.

מסירת פרטים נכונים על עצמו והמשרד אותו הוא מייצג ,

ועל פרטי העיסקה שאותה הוא מציע ללקוח. כאשר הפרטים נמסרו ע"י הלקוח2.2 קבלת הלקוח: המתווך יקבל את הלקוח במשרדו.

מתווך רשאי לפגוש את הלקוח במקום מפגש אחר זולת משרדו,

כמו ליד הנכס ,או במקום אחר,בתנאים ההולמים את כבוד המקצוע. תחת אילוצי המקום!.2.3 דמי התיווך : יקבעו ויחתמו מראש לפני תחילת תהליך התיווך,

אין מניעה כי שכר הטירחה יחושב כאחוז מנושא העניין.

לא ירכוש לו המתווך טובת הנאה חומרית,פרט לשכר טירחתו,

בעניין שהוא משמש בו נאמן.

3 . יחסי הגומלין בין האירגון לבין חבריו:3.1 נאמנות לאירגון : חבר באירגון מתחייב להיות נאמן

לאירגון ולמוסדותיו. החבר משתייך לאירגון מיתוך הכרה

שידרש לקדם את האינטרסים של האירגון,

ובזה גם את האינטרסים של עסקו הוא,

ויהיה מוכן להחליף עם יתר חברי האירגון את נסיונו המקצועי3.2 ייצוג האירגון וקבלת תפקיד באירגון : חבר האירגון יסכים

ליצג את האירגון (במידה ויתבקש) ו/או/לקבל תפקיד בהנהלה/אחר3.3 החבר ינהל את עסקיו בדרכים שימנעו ניגודים עם יתר חברי האירגון3.4 חילוקי דעות בין החברים והאירגון:חילוקי דעות בין חבר

או חברים מצד אחד, ובין האירגון ומוסדותיו מצד שני,

יוכרעו ע"י: מוסד הבוררות בהתאם לתקנות האירגון.

(בתקנון מלד"ן יש מוסד לבוררות עם רשימת בוררים).

השופטים והבוררים לצורך עניין זה יהיו חברים בעלי ניסיון

של לפחות 10 שנים בענף או מתווכים שעברו קורס גישור,

ונבחרו ע"י ציבור חברי מלד"ן. ויחול חוק הבוררות לעניין זה .3.5 מניעת פרסום בלתי הוגן:האירגון רשאי לפעול נגד פרסומת

בלתי הוגנת והחבר חייב לציית להוראותיו של הארגון בנידון זה.3.6 פירסום החבר על השייכותו לאירגון מלד"ן : חבר באירגון מלד"ן יציין

בדפי המשרד,כרטיסי הביקור,שלט המשרד,ופרסומיו בתקשורת,

את חברותו באירגון מלד"ן , (ואם ניתן להוסיף לנ"ל גם את סמל מלד"ן)3.7 מחיובות האתיקה : תקנון האתיקה המקצועית הזה מחייב את חברי
אירגון מלד"ן, ואת המתווכים שהסכימו לקבל את האמנה הזו,
שום הוראות אחרות מטעם לקוחות או קונים,אינן משחררות

את החבר מאחריותו,מחובותיו, ומהתחייבויות תקנון זה.4. יחסי גומלין בין המתווכים הרשומים באירגון מלד"ן4.1 ניגוד אינטרסים בין חברים : חברי האירגון ינהלו את עסקיהם

בדרכים ובאופנים שימנעו ניגודי אינטרסים עם שאר חברי האירגון,4.2 חילוקי דעות בין חברי מלד"ן :חילוקי דעות בין החברים במלד"ן יובאו

בפני מוסד הבוררות של האירגון,

מתווך יהיה רשאי לצרף אליו מתווך נוסף שיעזור לו

בהופעה בפני מוסד הבוררות4.3 חובת גילוי נאות : חבר שיואשם בהפרת כללי האתיקה המקצועית,

חייב לגלות את כל העובדות הנוגעות לעניינו במשפט החברים של האירגון.

ולאפשר לשופטי משפט החברים חקירה,דיון והכרעה כדבעי.4.4 הבעת דעה וביקורת על עבודת מתווך אחר : חבר האירגון לא ימתח ביקורת פומבית

ולא יביע דעה על חברו למקצוע ועל עסקותיו,

אלא אם התבקש לעשות כן ע"י לקוחו .

במקרה זה ייתן את דעתו באופן אובייקטיבי ומקצועי.

4.5 הפרעה למתווך אחר בביצוע העיסקה:אל יחפש חבר ידיעות

על עיסקה של חבר מתווך אחר, על מנת לבצע בעצמו את העיסקה

או על מנת לשדל את הלקוח לנכס אחר.

המתווך המתערב ללא רשות והעובר על כלל האתיקה הנ"ל , לא יהיה זכאי אישית לדמי תיווך, והמתווך המקורי יכנס בנעליו)המחאת זכויות) של המתווך המתערב(מבחינת גורם יעיל ומבחינת דמי תיווך גם מהצד השני...למשל קונה שעבר למתווך אחר,המתווך המקורי יהיה זכאי לדמי התיווך מהמוכר4.6 שיתוף פעולה בין מתווכים: שיתוף הפעולה בין המתווכים בעיסקה מסוימת,

יאושר בין המתווכים לפני ביצוע תהליך התיווך.

חבר המקבל נכס מחבר אחר,מחויב לשתף את חברו בדמי התיווך,

גם במקרה שהוא מקבל את ההצעה אח"כ ממקורות אחרים

כגון בעל הנכס או מקור ראשון אחר.

הצעה כזאת של נכס מאת מתווך אחר לחבר,לא תועבר למתווך שלישי

בלי קבלת הסכמתו של המתווך המציע.

(מומלץ לחברי האירגון לערוך ביניהם הסכם שיתוף פעולה בכתב).

משא ומתן ביחס לנכס שנמסר באופן בלעדי לחבר אחר,יתנהל

יחד עם המתווך שקיבל את הנכס בבלעדיות ולא עם בעל הנכס.

חלוקת דמי העמלה בין המתווכים בעיסקה שבוצעה בשיתוף,

תבוצע בהתאם למוסכם ביניהם בשלב ההחלטה על שיתוף הפעולה.

אם מתווך קיבל נכס לתיווך והוא מוסר את הנכס הלאה למתווך אחר,

תהיה המסירה בין המתווכים עניין פנימי ביניהם.4.7 העסקת סוכן שעבד במשרד אחר : חבר בארגון לא יקבל לעבודה

סוכן שעבד אצל חבר אחר,ללא הסכמה בכתב של החבר

אצלו עבד הסוכן. עם הגבלה בזמן=חצי/עד/שנה מיום העזיבה !.

5. יחס המתווך לציבור הלקוחות5.1 התנהגות בהתאם לחוק : כל חבר ינהג כלפי לקוחותיו והציבור

בהתאם לחוק המתווכים ,ובכפוף לאתיקה .5.2 הגנה על הציבור בפני רמאויות : כל חבר חייב להגן על הציבור

מפני רמאות,סילוף ותחבולות בלתי הגונות בקשר לעיסקות נדל"ן.5.3 גלוי נאות : הנכס שנמסר לחבר יוצע על ידו בלי סילוף או תיאור מטעה

בשעת כריתת ההסכם ביחס לתנאי העיסקה,יתן החבר לצדדים

אינפורמציה מלאה על דמי העמילות ויתר ההוצאות שיחולו על כל צד.

וכן יסכם המתווך את שכר טירחתו מכל צד מהצדדים לעיסקה,

ללא העברת המידע מהמתווך (שמירת חיסיון לקוח מתווך)5.4 פירסום נכס : חבר לא יפרסם שלט על נכס כלשהו,ללא הסכמת בעליו5.5 שימוש בנכס למטרות בלתי חוקיות : חבר שיקבל נכס לרשותו,

לא יאפשר שימוש בנכס למטרות בלתי חוקיות ,ובלתי מוסריות.5.6 מחיר הנכס : חבר לא יציע נכס במחיר נמוך ממחיר שבעל הנכס

הסכים לקבל.5.7 הפנייה ליצוג משפטי : חבר יפנה את הלקוח לעו"ד במידה ולדעתו

האינטרס של הלקוח דורש זאת.5.8 הסכמים וחוזים : כל ההסכמים והחוזים שהחבר צד להם,יעשו בכתב,

בנוסח המלא ובדייקנות.וכל פרטי החבר יהיו אמיתיים ונכונים.5.9 הצגת תעודת מתווך: חבר חייב להציג בפני הלקוח את תעודת המתווך

שהונפקה לו ע"י רשם המתווכים. ובתוקף בתאריך הרלוונטי
עפר מרגולין-תיווך עופר ! מול הסנטר
20+שנה מתווך ו50+שנה תל אביבי רגוע
פנוי+שמח לטיולים-ים-שמש-מוזיקה-אקשן
אקטואליה והכרויות מעניינות וחדשות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב